GSSuBiH sudjelovala na okruglom stolu na temu zaštite od požara

U sklopu aktivnosti na međunarodnom  projektu koji potiče zaštitu od požara i zemljotresa, u Mostaru je održan skup na temu prevencije i zaštite od požara.

Skup je organiziran od strane Uprave za Civilnu Zaštitu HNŽ i na njemu su aktivno sudjelovale sve općinske službe Civilne Zaštite i Vatrogastva iz općina ove županije koja je statistički najugroženija od požara u našoj zemlji.

Razmatrana su iskustva iz drugih zemalja u praćenju i prevenciji požara te se diskutiralo o tome kako i koliko je sve to primjenljivo na naše uvjete. Također se razgovaralo i o načinu uključivanja šire zajednice u proces zaštite od požara pri čemu je primjećeno da GSSuBiH može imati značajnu ulogu u nadziranju, dojavljivanju, statističkom praćenju i GIS obradi podataka o požarima teIMAG0763_BURST005 (Small) sudjelovanju u akcijama gašenja, uz prigodnu obuku koja bi se mogla prirediti za pripadnike GSSuBiH.

Comments are closed.