GSSuBiH breeds a litter of Belgian Malinois rescue dogs / GSSuBiH podiže novo leglo potražnih pasa pasmine Belgijski ovčari

20150624_180911 (Small) 20150618_164842 (Small)

Herzegovinian Mounain Rescue Service Mostar ( HMRSM ), has 10 young search dogs, breed Belgian Shepherd, from mother Hickup received in donation from the Norwegian breeders, and father Bepo, skilled search dog, owner Darko Prizmic, instructor in training search dogs and head of the station Orebić – Mountain Rescue Service Croatia.

Puppies have already reached the age of 45 days and are progressing well. Dog-handlers Sasa Melo, Ana Bozic and instructors Damir Bilic and Vedran Dujmovic take care of litter and exercise regularly with young puppies. For starters, they are building prey-drive with the puppies and working on socialization of young dogs, and later more complex training will follow. Training takes place under the supervision of instructors in training search dogs Zeljko Martic.

Puppies have already received ther first vaccine and protection against parasites, and got interesting names.

HMRS Mostar will keep a few of the puppies and others are available to their colleagues, other rescue services from alliance GSSuBiH who demonstrate interest in breeding and training these dogs. So far MRS Jablanica, HMRS Čitluk and MRS Siroki Brijeg expressed interest.

GSSuBiH has an interest and intention to extend this activity to all its members, because in practice has been showed that search dogs are indispensable resource in searching for missing and unaccounted for pepople. Breed Maliois is exactly suited to our terrain that is rough and difficult to work with larger breeds of dogs with bigger body weights.

HMRS Mostar already has two search dogs who passed for a license in the Mountain Rescue Service in Croatia.

We expect from this new litter of puppies to breed 10 new searchw which will help GSSuBiH in the search for missing persons.

Hercegovačka GSS Mostar  podiže leglo štenaca – 10 mladih potražnih pasa, pasmine Belgijski ovčar, parenih od kuje Hickup koja je dobijena u donaciji od Norveških uzgajivača i vrsnog potražnog psa-mužijaka Bepa, vlasnika Darke Prižmića, instruktora za obuku potražnih pasa i pročelnika stanice Orebić-HGSS Hrvatske.

Štenci su već navršili 45 dana i dobro napreduju. Dog-handleri Saša Melo, Ana Božić, te instruktori Damir Bilić i Vedran Dujmović vode brigu o leglu i redovito vježbaju sa mladim štencima. Za početak su to vježbe za podizanje plijenskog nagona i socijalizacija mladih pasa, a kasnije slijede složeniji treninzi. Trening se odvija pod nadzorom instruktora za obuku potražnih pasa Željka Martića.

Štenci su već primili i prve vakcine i zaštitu od parazita, te dobili zanimljiva imena.

HGSS Mostar će ustupiti višak mladih pasa svojim kolegama, ostalim spasilačkim službama GSSuBiH koji pokažu interes za uzgoj i obuku potražnih pasa. Do sada su iskazali interes GSS Jablanica, HGSS Čitluk i GSS Široki Brijeg.

GSSuBiH ima interes i namjeru proširiti ovu aktivnost na sve svoje članice, jer je praksa pokazala da su potražni psi nezamjenjiv resurs u potragama za izgubljenim i nestalim osobama. Pasmina Maliois je upravo pogodna za naše terene koji su grubi i teški za rad pasminama pasa sa većom, tjelesnom masom.

HGSS Mostar ima već dva potražna psa koji su položili za licencu pri  HGSS u Hrvatskoj.

Očekujemo da će se iz ovog novog legla štenaca uvježbati novih 10 potražnih pasa koji će pomoći GSSuBiH P1110042 P1110047 P1110034u traženju nestalih osoba.

Comments are closed.