GSSuBiH na ECRA godišnjoj konferenciji

U periodu od 28. rujna do 2. listopada 2022. održana je redovna godišnja ECRA konferencija u Češkoj, Rudice, Moravian Karsh. Jedna od najvećih organizacija koja okuplja speleoronioce i speleospašavatelje iz cijelog svijeta. Fokusira se na interakciji različitih disciplina speleospašavanja.

Na konferenciji je sudjelovalo troje speleospašavatelja i dva speleoronioca Saveza gorskih službi spašavanja koji su aktivno sudjelovali u radnom djelu konferencije na cjelodnevnoj vježbi i edukacijama koje se tiču novina u spašavanju i iskustava pojedinih članica iz stvarnih akcija spašavanja.

Comments are closed.