GSSuBiH dobio drugu generaciju spašavatelja i novoga instruktora spašavanja

14 novih licenciranih spašavatelja i jedan instruktor GSSuBiH za kopneno spašavanje, rezultati su ispita za spašavatelje koji su se održali na Blidinju, na prostoru skijališta PP Blidinje.

Sabahudin Spahović, načelnik GSS Jablanica uspješno je položio ispit za instruktora GSSuBiH, njegovih 14 kolega su polagali za zvanje Spašavatelj GSSuBiH i pokazali visoku razinu znanja iz raznih tema koje su bile predmetom ispitivanja: osnove digitalne kartografije, rad sa GPS uređajem, orijentacija pomoću karte i busole, rad sa transportnim sredstvima, improvizirani načini transporta unesrećenih osoba, sidrišta u stijeni, snijegu i ledu, sistemi za podizanje i spuštanje, vitlo sa užetom, prva pomoć u planinini, poznavanje organizacije GSSuBiH, protokoli spašavanja, potrage, vožnja Akja-čamca i na kraju pismeni test.

Žaklina Ivanković, Vinko Markota ( HGSS Posušje ), Mario Barbarić, Dragan Marušić, Ivo Lovrić, Mario Barać ( GSS Široki Brijeg ), Muhamed Idrizović, Dženan Zahirović ( GSS Jablanica ), Zoran Ćosić, Ilija Nenadić ( GSS HBŽ ), Martina Orlović, Žana Marijanović, Ana Božić, Danijel Buntić ( HGSS Mostar ) su novi spašavatelji sa licencom GSSuBiH.

Ispitna komisija je formirana od 4 instruktora GSSuBiH i 5 instruktora HGSS Hr. :

Dubravko Butala, Mladen Mužinić, Frane Bebić, Dragan Špehar, Stipe Božić ( HGSS Hr. ) te Dragan Vrljić, dr. Martina Orlović, prof. Damir Hatunić i Zdenko Marić ( GSSuBiH )

Visoki kriteriji ocjenjivanja su razlogom da će šest spašavatelja morati doraditi svoje teme pred svojom matičnom stanicom, nakon čega će im biti verificirano zvanje.image-8480cdb3144065a26364cddeac31026871d863e244a1f7b01c6d63c75e0f5cdd-VP1120322 P1120325 P1120328 P1120315 P1120316 P1120318 P1120320

Comments are closed.