GSS Novi Grad Sarajevo na potrazi za izgubljenom djevojčicom u Sarajevu

Pripadnici GSS Novi Grad u subotu 13.01.2018 godine pokrenuli su potragu za djevojčicom
Adelisom Čelić koja je nestala iz hraniteljske porodice u sarajevskom nasljeu Doglodi tokom popodnevnih
sati u petak 12.01.18 godine. Kako je nestala djevojčica dijete sa posebnim potrebema i štićenica
Zavoda za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica u u najhitnijem vremenu od prijema
informacije obavljen je intervju sa hraniteljima, izrađen je profil nestale, te je organizovana pretraga
lokacija na kojima bi bio najvjerovatniji pronalazak. U potrazi koja je trajala do 3 sata ujutru sudjelovalo
je 5 pripadnika GSS Novi Grad I 3 uposlenika Zavoda Mjedenica.
U nastavku portage 14.01.2018 od jutarnjih sati pripadnicima GSS Novi Grad priključili su se
uposlenici Zavoda Mjedenica, vodiči pasa Federalne uprave civilne zaštite, jedan tim GSS Ilidža I jedan t
sa potražnim psom GSS Stanica Sarajevo. Po analizi prikupljnih informacija potraga je proširena na šire
gradsko područje I sredstva javnog prevoza. U predvečernjim satima djevojčica Adelisa Čelić pronađena
je u sarajevskom naselju Dobrinja te su je zbrinuli uposlenici Zavoda Mjedenica.

Akciju traganja za nestalom djevojčicom pokrenuo je i vodio Fahrudin Dobrača, prvi čovjek GSS Novi Grad Sarajevo.

Comments are closed.