Akcija na Cincaru

GSS HBŽ je dobio dojavu da se na planini Cincar, na području iznad Begovače nalazi starija ženska osoba kojoj je potrebna pomoć. Po dojavi, 7 spašavatelja GSS HBŽ izlazi na teren zajedno s jednim članom iz GSS Žepče i GSS Jablanica koji su se nalazili na Cincaru u trenutku nezgode. Na oko 1500 mnv zatiču G. V. 1960. u iscrpljenom stanju te nakon pružene prve pomoći transportiraju je do vozila i dalje do hitne medicinske pomoći.

Comments are closed.